Enerji

Enerji sektöründe  daha çok yenilenebilir enerji alanında (hidro elektrik, doğal gaz, rüzgar) faaliyet gösteren değişik şirketlere iştirak şeklinde yatırımı hedef edinen Işıklar  Enerji ve Yapı Holding . Bu kapsamda  biri doğal gaz dan diğerleri su kaynaklarından elektrik üretecek toplam 5 adet projeye iştirak etmiş durumdadır.

İştirak Edilen Şirketler (Projeler)

BND Elektrik Üretim A.Ş.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding’in %98,6 oranında iştiraki olan BND Elektrik Üretim A.Ş.; Türkiye’de güç-enerji üretimi alanında bilinen ve sağlam temeller üzerine kurulu bir şirkettir. BND Elektrik Üretim A.Ş. 2005 yılında İstanbul'da kurulmuş olup, faaliyetlerine Ankara merkezli olarak devam etmektedir. Türkiye’nin değişik bölgelerinde (Ordu, Osmaniye, Gümüşhane) toplam 20 MW’lık 3 adet nehir tipi hidro elektrik santrali kurmaktadır. Bu amaçla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan “Üretim Lisansı” almış bulunmaktadır. Her üç projenin tüm yasal prosedürleri tamamlanmış durumdadır.

Söz konusu üç projeden Ordu ili, Turna suyu üzerinde kurulacak ‘Üçgen II Reg. Ve HES projesinde inşaat çalışmalarına Ekim 2011 ayında başlanılmıştır. Gümüşhane ili, Torul ilçesindeki Çit deresi üzerinde kurulacak ‘Gelincik Reg. Ve HES’ ve Osmaniye ili, Sunbas ilçesi, keşiş deresi üzerinde kurulacak ‘Üçgen Reg. ve HES projelerinde ise, tüm yasal izinler tamamlanmış olup,  inşaat öncesi hazırlık çalışmaları bitmek üzeredir. Önümüzdeki aylarda her iki projede de inşaata başlanılması planlanmaktadır. Her üç projenin 2013 yılı içinde tamamlanması ve elektrik üretimine başlamaları öngörülmektedir. Projelerde üretilecek elektrik enerjisi Dağıtım sistemi üzerinden sisteme sunularak, müşterilere iletilecektir. 

Global Enerji

Türkiye’de sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu Çorlu’da kurulu bulunan Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş. iki ayrı ünitede toplam 32 MW kurulu güce sahiptir. Doğalgaz kullanarak elektrik üreten tesisler de aynı zamanda su buharı enerjisi de elde edilmektedir.  Global Enerji elektriğin yanı sıra ürettiği buharın tamamına yakınını satabilen ve dolayısıyla etkin kaynak kullanımı sağlayan sektördeki nadir işletmelerdendir.

Global Enerji elektrik ve buhar üretimin yanı sıra serbest piyasadan satın aldığı elektriği serbest tüketicilere satma yoluyla elektrik ticaretini de yapmaktadır. Bu alanda elde ettiği tecrübe ve bilgi birikimiyle müşteri sayısını yıllar itibariyle arttırmaktadır. Işıklar Enerji ve Yapı Holding’in Global Enerji’deki iştirak payı %22’dir.

BBS Elektrik Üretim A.Ş.

Türkiye’nin en fazla yağış alan bölgesi olan Karabük sınırları içinde Şimşir deresi üzerinde 7 MW’lık nehir tipi hidro elektrik santrali kurmak için Lisans almaya hak kazanmış bir şirkettir. Şirkette Işıklar Enerji ve Yapı Holding’in payı %50 olup yasal prosedürlerin tamamlanmasını takiben inşaata başlanması planlanmaktadır. 

Sertifikalar

Işıklar Bülteni

Bize Ulaşın