2019

2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Hazirun Cetveli İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Toplantı Tutanağı İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Bilgilendirme Dokümanı İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Davet Mektubu İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Vekaletname İndir
Ek.2 Kar Dağıtım Tablosu İndir
Ek.3 Esas Sözleşme Madde Tadili İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Vekaletname İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Davet Mektubuu İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Gündemi İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Bilgilendirme Dokümanı ve Kar Dağıtım İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Madde Tadili İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun(Ertelendi) İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı (Ertelendi) İndir