2018

2018 Yılı Olağanüstü Gn.Kurul Kararı İptal Davası Duyurusu “Şirketimizin 01 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına geciktiği için katılamayan bir ortağımız tarafından, söz konusu genel kurul toplantısında alınan kararın iptali istemiyle İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde dava açıldığı, anılan mahkeme tarafından Şirketimize gönderilen tensip tutanağından öğrenilmiştir.” “Mehmet Emre CİHANGİR Tarafından İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2018/249 E.no.lu dosyası ile dava açılmış olup, ön inceleme duruşması 17.05.2018 tarih ve saat 15:50’de yapılacaktır.”

2018 Yılı OIlağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2. Toplantı İndir
2018 Yılı OIlağan Genel Kurul 2. Toplantı Hazır Bulunanlar İndir
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Davet Mektubu 2. Toplantı İndir
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 2. Toplantı İndir
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Vekaletname 2. Toplantı İndir
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Bilgilendirme Dokümanı Kar Dağıtım Tablosu 2. Toplantı İndir
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Davet Mektubu İndir
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Vekaletname İndir
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi İndir
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Bilgilendirme Dokümanı Kar Dağıtım Tablosu İndir
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun(Ertelendi) İndir
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı(Ertelendi) İndir
2018 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı İndir
2018 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Davet Mektubu İndir
2018 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Gündemi İndir
2018 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname İndir
2018 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Haziran Cetveli İndir
2018 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı İndir