IEYHO-USAS Birleşmesi

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar

SPK Onaylı Duyuru Metni 1 İndir
SPK Onaylı Duyuru Metni 2 İndir
Birleşme Raporu İndir
Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu İndir
Birleşme Sözleşmesi İndir
Esas Sözleşme Tadil tasarısı İndir
IEYHO 31.03.2017 Faal Raporu İndir
IEYHO 2014 Faal Raporu İndir
IEYHO 2015 Faal Raporu İndir
IEYHO 2016 Faal Raporu İndir
IEYHO Bağ Den ve Finansal Raporlar 31122014 İndir
IEYHO Bağ Den ve Finansal Raporlar 31122015 İndir
IEYHO Bağ Den ve Finansal Raporlar 31122016 İndir
IEYHOL Ara Dönem Finansal Raporlar 31032017 İndir
USAS Ara Dönem Finansal Raporlar 31032017 İndir
USAŞ 31.03.2017 Faal Raporu İndir
USAŞ 2014 Faal Raporu İndir
USAŞ 2015 Faal Raporu İndir
USAŞ 2016 Faal Raporu İndir
USAŞ Bağ Den ve Finansal Raporlar 31122014 İndir
USAŞ Bağ Den ve Finansal Raporlar 31122015 İndir
USAŞ Bağ Den ve Finansal Raporlar 31122016 İndir
Uzman Kuruluş Raporu İndir